تبلیغات
آنچه شما نمیدانید!! - نقاشی سفید

نقاشی سفید

روزی دخترکی در امتحان هنر دفتر نقاشی اش را سفید گذاشت معلم هم دخترک را تنبیه کرد اما دخترک فقط خدایی را کشیده بود که همه میگفتن او همه جا هست ولی نمیتوان او را دید.موضوع: داستان های جالب،
[ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 20 و 20 دقیقه و 17 ثانیه ] [ علیرضا پاکزاد ]