تبلیغات
آنچه شما نمیدانید!! - نوروز

نوروز

درباره­ی سفره­ی هفت سین

هرسال با فرارسیدن سال نو و فصل بهار، ایرانیان که مردمانی شادزیست بودند این روزها را با نام نوروز جشن می گرفتند. این رسم هم اکنون نیز زنده است. در ابتدای سال و لحظه­ی تحویل آن، سفره ای پهن می شد و وسایلی در آن قرار می گرفت که به سفره­ی هفت سین مشهور است.

در سفره­ی هفت سین، هفت خوردنی که با نام سین آغاز می شوند قرار می گیرد. این خوردنی ها نباید دارای نام ترکیبی مانند سیب زمینی یا سیرترشی باشند. باید ریشه­ی گیاهی داشته باشند یا اصطلاحا روییدنی باشند و نامشان واژه ای پارسی باشد. در تمامی واژگان پارسی تنها هفت روییدنی خوردنی هستند که نام پارسی شان با سین آغاز می گردد و این هفت عدد، هشتمی ای ندارند. این موضوع خود بر اصالت سفره می افزاید.

اما هفت سین عبارت اند از :

یک : سبزه؛ نماد نوزایی، تولد دوباره­ی زمین و فرشته­ی اردی بهشت

دو : سیب؛ نماد زیبایی، فرشته­ی سپندارمذ، فرشته­ی زن، باروری، پرستاری و اسپند

سه : سمنو؛ نماد برکت و فراوانی و فرشته­ی شهریور

چهار : سیر؛ نماد پزشکی و درمان و اهورامزدا

پنج : سنجد؛ نماد عشق و فرشته­ی خورداد

شش : سرکه؛ نماد جاودانگی، شکیبایی و فرشته­ی امرداد

هفت : سماق؛ نماد رنگ طلوع خورشید، باران و فرشته­ی بهمن

اما در سفره­ی هفت سین افزون بر هفت روییدنی ای که نامشان برده شد، وسایلی دیگر نیز قرار می گیرند که عبارت اند از :

یک : کتاب؛ مقصود از کتاب معمولا کتاب آسمانی است. هر فرد ایرانی بنا بر اعتقاد و دین خویش کتاب آسمانی ای را در سفره­ی هفت سین خویش قرار می دهد. کتاب نمادی از خردورزی ایرانیان است. برخی علاوه بر کتاب آسمانی، شاهنامه نیز در سفره جای می دهند.

دو : آیینه

سه : یک جفت شمعدان؛ نماد روشنایی و نور

چهار : تخم مرغ رنگی

پنج : ظرفی آب که نارنج یا پرتقالی در آن غوطه ور باشد؛ نماد معلق بودن زمین در فضاست

شش : گلاب

هفت : آجیل، شیرینی و میوه

هشت : نان، برنج و گندم

مهمان ناخوانده سفره­ی هفت سین :

ماهی قرمز؛ این ماهی هدیه­ی شوم چینی به فرهنگ ایران است که حدود هشتاد سال پیش وارد ایران شد. ماهی قرمز هیچ جایگاهی در سفره­ی هفت سین ندارد.

هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز[ چهارشنبه 24 اسفند 1390 ] [ ساعت 18 و 09 دقیقه و 22 ثانیه ] [ علیرضا پاکزاد ]