تبلیغات
آنچه شما نمیدانید!! - نامه ملا نصرالدین

نامه ملا نصرالدین

روزی ملا نصرالدین از شهر خارج شد. خواست به زن و بچه اش نامه ای بنویسد دنبال شخصی رفت تا نامه را به خانه اش برساند اما نشد که نشد ملا با خود گفت کار سختی است ولی مجبورم بله ملا تصمیم گرفت خودش نامه را برساند و رفت دم در خانه ی خود دخترش در را باز کرد ملا نصرالدین بدون انکه صحبت کند گفت:((این نامه برای شماست و بدون معتلی از انجا دور شد. موضوع:
[ شنبه 6 اسفند 1390 ] [ ساعت 18 و 55 دقیقه و 44 ثانیه ] [ علیرضا پاکزاد ]