تبلیغات
آنچه شما نمیدانید!! - امید

امید

شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر میگشت و به عقب خیره می شد.ناگهان خدا فرمود او را به بهشت ببرید.فرشتگان پرسیدند خداوند!!چرا

پروردگار فرمود او چند بار به عقب نگاه کرد...او امید به بخشش داشت..

موضوع: داستان های جالب،
[ یکشنبه 4 تیر 1391 ] [ ساعت 12 و 17 دقیقه و 39 ثانیه ] [ علیرضا پاکزاد ]