تبلیغات
آنچه شما نمیدانید!! - گذشته را فراموش کن به اینده فکر کن!!

گذشته را فراموش کن به اینده فکر کن!!

روزی پیری در جمعی در حال سخن گفته بود لطیفه ای را تعریف کرد همه مردمی که در انجا بودند به شکل دیوانه واری خندیدند پیرمرد بار دوم لطیفه را گفت و تعداد کمی در جمع خندیدند پیر مرد بارسوم لطیفه را تعریف کرد اما دیگر کسی نخندید.پیر مرد به حاضرین گفت پس برای چی یک غم را بار ها به ان فکر میکنید و هر بار هم بسیار ناراحت میشوید در زندگی سعی کنید به گذشته فکر نکنید و به اینده فکر کنید!!موضوع: داستان های جالب،
[ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 20 و 22 دقیقه و 43 ثانیه ] [ علیرضا پاکزاد ]